Közzétéve: 2018.06.20

Közzétéve: 2018.06.20

2018. június 14-én reggel Venczel Csaba intézményvezető megnyitotta iskolánk hagyományos Tarczy Parti rendezvényét. A Diákönkormányzat szervezésében zajlottak a versenyek. Az időjárás kissé átrendezte a terveket, mivel a szakadó eső miatt módosítani kellett a szabadba tervezett programokat. A gyerekek próbára tehették fizikai és szellemi tehetségüket, ügyességüket. Új játékokat is megismertek, mint pl. célbalövés tapadókorongos nyílvesszővel. Az 1. és 2. osztályosok tanítóik kíséretével járták az állomásokat, és gyűjtötték a pontokat. A nagyobbak önállóan érkeztek meg a helyszínekre, a legszorgalmasabbak 7-8 féle versenyben is részt vettek. A tantermekben tölthettek ki KRESZ-totót, IQ-tesztet, anyanyelvi tesztet, sudokut; malmoztak, sakkoztak, rajzoltak.

Közzétéve: 2018.06.18

"Az Oktatási Hivatal minden évben célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák 6. és 8. évfolyama számára. A mérés időpontját az aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg.
A célnyelvi mérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135.§ írja elő. A mérés két évfolyamon az alábbi KER szerinti nyelvi szinteket méri:

Évfolyam: 6.
Mért KER szint A2

Évfolyam: 8.
Mért KER szint: B1

A célnyelvi mérés három alapkészséget mér: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség. A tesztfüzetek szerkezete mindkét (A2 és B1) szinten azonos; készségenként kettő, azaz összesen hat feladatot tartalmaznak. A feladatokban az utasítások a célnyelven szerepelnek.

A diákok teljesítményének értékelése a három készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük."
(Részlet az Oktatási Hivatal tájékoztatójából)

A célnyelvi mérés május 30-án zajlott a két tannyelvű tagozat 6. és 8. évfolyamán. A feladatlapok javítását az Oktatási Hivatal által megadott megoldókulcs illetve útmutató alapján az iskola angol tanárai végezték. 
Hatodik évfolyamon a minimálisan elvárt 60% helyett, a tanulók átlagban az elérhető pontszám 79%-át érték el.
Nyolcadik évfolyamon a minimálisan elvárt 60% helyett tanulóink átlagban az elérhető pontszám 87%-át érték el.
Bár mindig van hová fejlődni, úgy gondolom, hogy diákjaink nagyon szépen teljesítették a célnyelvi mérés követelményeit.

A részletes eredmények itt tekinthetők meg: 6. évfolyam, 8. évfolyam

Hardi Tünde
tagozatvezető

Közzétéve: 2018.06.15

 

Közzétéve: 2018.06.08

Hagyományainkhoz hűen idén is megrendeztük az alsó tagozatosok játékos angol nyelvi csapatversenyét. A különböző nyelvi szint miatt három kategóriában versenyeztek a gyerekek. A 3.e két tannyelvűs osztály, a 4.e és 4.a két tannyelvűs tanulói illetve a 4.a és 4.c informatika tagozatosai mérték össze tudásukat. A feladatokat Kiss Zsanett tanítónő állította össze, a verseny lebonyolításában és értékelésében Bertalan Ágnes, Mátyás Annamária, dr. Kissné Vadicsku Patrícia és Szalay Zsuzsanna segített.
A feladatok között volt szókereső, keresztrejtvény, igaz-hamis állítások, logikai feladatok, illetve a szövegértést mérő feladvány.
A gyerekek nagyon lelkesen, örömmel vettek részt, s nagy izgalommal várták az eredményhirdetést.
Köszönjük a résztvevők és a kollégák munkáját!

Közzétéve: 2018.06.07 - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Hetedik éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a kéttannyelvű tagozatán tanuló diákoknak a British Council Nyelviskola által lebonyolított Cambridge-típusú gyermeknyelvvizsgát, melyen negyedik és hatodik osztályosok vehetnek részt. 
Hardi Tünde tagozatvezető elmondta, idén 29 negyedikes és 9 hatodikos jelentkezett a vizsgára, amely két részből állt, írásbeli és szóbeli fordulón bizonyították angol nyelvi tudásukat a diákok. Két szinten zajlott a vizsga: „movers” és „flyers” szinten. Mindkét megmérettetés három részből állt: íráskészség, hallott szöveg értése és beszédkészség felmérés. Fontos, hogy egy külső vizsgáztató is felmérje a diákok tudását, így minden tekintetben objektív képet kaphat a diák, a tanár és a szülő is. 


A tagozatvezetőtől megtudtuk, a Cambridge nyelvvizsga rendkívül népszerű a diákok körében, negyedikben az alsós tananyag lezárása, az ötödik osztályos anyag előkészítése, hatodikban pedig inkább rutint szereznek a vizsgára. Hatodik és nyolcadik osztályban egy célnyelvi mérésen vesznek részt a tanuló 2013. szeptember 1. óta. 
Hardi Tünde kiemelte, rendkívül büszkék arra, hogy már két diákjuk is felsőfokú nyelvvizsgával büszkélkedhet nyolcadik év végére, de a mostani osztály háromnegyedének középfokú nyelvvizsgája van már. 
Keresztes Klementina 6. e osztályos diáknak a keresztszülei Amerikában laknak, s úgy gondolja, neki is meg kell tanulnia angolul, hogy tudjon velük kommunikálni. A vizsga nem volt túl könnyű, de sokat készültek rá, kaptak külön könyvet, ami kimondottan erre a vizsgára készít fel. A fiatal lány kicsit izgult, de reméli, hogy mivel minden gördülékenyen ment, sikeres lesz a vizsgája.
Sinkó Rebeka 4. e osztályos az írásbeli vizsga után elmondta, kicsit nehéznek érezte, de azért voltak könnyű feladatok is. Rebeka szeret angolul tanulni, szerinte ez egy szép nyelv. Reméli, sikerül majd a vizsgája. 
Az írásbeli feladatokat Cambridge-ben értékelik ki, a diákok ősszel, a tanévnyitó ünnepélyen vehetik át a nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványukat.

Közzétéve: 2018.06.07

Az idei osztálykirándulásunk alkalmával a balatonedericsi Afrika Múzeumba látogattunk el, ahol a különleges állatok mellett (mosómedve, teve, strucc, zebra, kafferbivaly, stb.) rengeteg érdekesség volt. Dr. Nagy Endre Afrika-kutató gyűjteményét is megtekintettük. Megnéztük a maszáj kunyhókat is, ezután egy szafari túrára indultunk, amelynek során tízóraiztunk az árnyékban.
A rövid pihenő után felkerekedtünk, hogy a nemesvitai Westernparkban további izgalmas programokon vegyünk részt. Gokartozás, labirintusozás, patkódobálás és a játszótér kipróbálása után egy fantasztikus, tréfás showműsort láttunk egy bankrablásról. Ezután íjászkodhattak, lovagolhattak, aranyat moshattak/kereshettek a gyerekek. Ezt egy újabb westernshow követte, ahol Rica, a sólyom, a show ragadozó madara kápráztatott el bennünket trükkjeivel.
Végül a gyerekek egy-egy jégkrémet kaptak hűsítőnek. Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, és sok élményt szerzett

Tekán Kinga tanítónő