Közzétéve: 2017.04.11

Szeretett Édesanyám!                                  Pápa 1847. október

Levelemben tudatom, hogy szerencsésen, épségben és egészségben megérkeztem Pápára. A városban remek szálláshelyet találtam egy magánháznál, mely közel van a Református Kollégiumhoz. Miután elhelyezkedtem és a Kollégiumba a II bölcsészeti osztályba beiratkoztam, Károly bátyám útmutatása alapján megnéztem Dunántúl Athénjának nevezett kisváros látnivalóit. Megcsodáltam a Fő téri forgatagot vásár napon, katolikus Nagytemplomot, Eszterházy - kastély impozáns épületét, a hozzá tartozó Várkertet, ahol nyugalomban és csendben sétálhatok. Az iskolába beilleszkedtem, a kollégium bentlakó diákjaival összebarátkoztam, főként Petőfi Sándorral. Remek tanáraim vannak, a legkiválóbb oktatóm Bocsor István professzor, aki kiváló történelemtudós, irodalmár.
Drága édesanyám, most zárom soraim. Remélem, levelem jó egészségben találja.
    Szerető fia:
                    Móric

Készítette: Filipkó Dóra 6.a

Közzétéve: 2018.04.11

1841-ben vagyunk.
Jókai belép a Pápai Református Kollégium ajtaján. Kicsit késett, éppen Komáromból tért vissza. Mosolyogva, jókedvűen jött felém, nagyon szép zsinóros Bocskay-ruhában.
- Már sokat hallottam önről. Kérem, elmondaná, hogy miért ebbe az iskolába jött tanulni, hisz Komáromban született?
- Az édesanyám küldött ide. Előtte Pozsonyban és Komáromban tanultam, kitűnő tanuló voltam. Aztán meg testvérbátyám, Károly is itt tanult. Sok jót hallottam tőle is az iskoláról.
- Mi az, ami nagyon érdekli?
- Az irodalom. Édesanyám nagy hatással volt rám, sajnos 1837- ben meghalt.

Közzétéve: 2018.04.11

Osztályommal, a 6.a osztállyal Jókai emlékeket kerestünk fel Pápán. Eljutottunk a Református Gyűjtemények Múzeumába is. Ott láttam azt az oklevelet, amelyben Pápa város képviselőtestülete Jókai Mórt díszpolgárává választotta. Ez a gyönyörű oklevél ihlette ezt a meghívót az ünnepélyes átadóra.

Rátz Marcell Bálint 6.a

Közzétéve: 2018.04.10

A Pápán szerveződött nemzetőrség a Dráva-vonal őrzésében, majd a horvátok üldözésében vett részt. A szabadságharc egyetlen jelentős Veszprém megyei ütközete a Pápa melletti Ihászi-puszta és Marcaltő között zajlott le 1849. június 27-én. A Kmety-hadosztály öt és félezer honvédje vívott Shütte tábornok nyolcezer főnyi osztrák serege ellen. E csatában mind a két fél több, mint kétszáz halottat és sebesültet veszített. A hadosztályt azért küldték a Dunántúl északi részébe, hogy fékezze az osztrákok nagy erejű támadását. Június 11-én érkeztek Pápára, innét kiindulva előbb megvívták a csornai győztes csatát, majd az eldöntetlen ihászi ütközetet. A csata után a magyar honvédek Pápán keresztül Tapolcafőre vonultak kipihenni a harc fáradalmait. A sebesülteket a pápai kórházban ápolták.

Közzétéve: 2018.04.09

Az 1848. március 15-ei pesti események híre másnap eljutott Pápára. Leginkább az ifjúság lelkesedett, mindenki kokárdával járt az utcán. Este kivilágították a házak ablakait, majd a Gróf út felől hatalmas tömeg vonult a Fő térre, ahol beszédek hangzottak el. A református főiskola tanácsa március 17-én megbízta az iskola igazgatóját, hogy az önkéntesen jelentkező diákokból őrsereget szervezzen. Március 19-én a főiskolai nyomdában elkészült a 12 pont és a Nemzeti dal szövegének nyomtatása. Mindenütt a Pestről hozott Március 15. című újságot olvasták. A kétfejű sast leverték, a sárga-fekete helyett nemzeti színűre festették át a középületek homlokzatát. Április 24-én ünnepség keretében emlékeznek meg a 48-as törvények szentesítéséről. Május 22-én kihirdették a református iskola bezárását, a diákokat hazaküldték. Megindult a nemzetőrség szervezése, majd a honvéd önkéntesek toborzása. Május utolsó napjaiban gyűjtés szerveztek a hadsereg ellátására, ahol 5000 pengőforint jött össze.
4. c osztály

Közzétéve: 2018.04.09

Kedves Gyerekek!
Április 22. a Föld Napja, ebből az alkalomból kerékpártúrát szervezünk a tapolcafői tanösvényhez, kérjük a jelentkezéseteket!
Indulás: 8 órakor az iskolától, haza érkezés 13 órára.
Kísérő tanárok: Saár Györgyi, Kovács Gézáné, Dudás Szabolcs.
Jelentkezés: a kísérő tanároknál 2018. április 18-ig!