Közzétéve: 2018.12.05 - (Forrás: Babos Petra, papa-ma.hu)

A nagy angol drámaíró, William Shakespeare 116. szonettjével köszöntötték az angol szépkiejtési verseny résztvevőit a Tarczy Lajos Általános Iskolában. A kezdeményezést dr. Martonné Klimó Irén angol nyelvtanára indította útjára évekkel ezelőtt.
Hardi Tünde tagozatvezető elmondta, a Tarczy Lajos Általános Iskola magyar-angol két tannyelvű tagozata az idei évben ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját.
A verseny hagyományosan két részből áll: először egy megtanult irodalmi mű egyik részletét vagy egy könnyített olvasmányt kellett előadni, majd egy ismeretlen szöveget kell felolvasni a diákoknak.

Közzétéve: 2018.11.23   (Forrás: Babos Petra, papa-ma.hu)

A Tarczy Lajos Általános Iskolában idén is megszervezték a hálaadás napi programot.
Hardi Tünde tagozatvezető elmondta, 10 éves a magyar-angol két tannyelvű tagozat, és tízedik alkalommal rendezték meg hálaadás napi műsorunkat.
-Először 2009-ben szervezték meg iskolánk amerikai lektorai azzal a céllal, hogy az intézményben tanuló amerikai diákok bemutathassák nemzetük egy fontos családi ünnepét. Azóta is minden évben megemlékezünk a hálaadásról. Bár már nincsenek amerikai tanulóink, a két tannyelvű oktatás fontos része az angol nyelvű országok kultúrájának, ünnepeinek megismerése, ezért is tartottuk meg ezt a rendezvényt éves munkatervünkben. A felsős diákok lehetőséget kapnak, hogy angol nyelven játszanak jelenetet, szavaljanak verset - tudtuk meg Hardi Tündétől.

Közzétéve: 2018.11.04

Iskolánkat október 25-én reggel már boszorkányok, varázslótanoncok és egyéb mesebeli lények vették birtokba. A két tannyelvű tagozaton ilyenkor hagyományos mulatság azonban korántsem hasonlított a korábbi években megszokott programhoz. Nem is lehetett ez másként, hiszen pontosan tíz esztendeje rendezzük meg a Tarczy Halloween Partyt, ebből az alkalomból pedig egy nagyszabású rendezvénysorozattal készültünk.

Fotó: Babos Petra (papa-ma.hu)

Közzétéve: 2018.11.04  (Forrás: Babos Petra, papa-ma.hu)

A QSI iskola meghívásának tettek eleget a Tarczy Lajos Általános Iskola diákjai nemrégiben. Második alkalommal szervezett ugyanis az intézmény projektnapot, melyre negyediktől nyolcadik osztályig várták a tarczysokat. A pápaiak húsz diákkal képviseltették magukat a programon.
Hardi Tünde tagozat-vezető hírportálunknak elmondta, a QSI intézményben játékos feladatok vártak a diákokra.
-Először is süteménnyel, pizzával, goffrival vendégeltek meg bennünket, majd az iskola igazgatója köszöntött minket, kiemelve, hogy ez egy kiváló alkalom a két iskola közötti jó kapcsolat ápolására, elmélyítésére - emelte ki Hardi Tünde, majd hozzáfűzte, a diákok vegyes csoportokban dolgoztak együtt, így gyakorolhatták az angol nyelvet. A tarczys diákok nagyon jól érezték magukat, szerintük ez egy jó alkalom volt a nyelvtudásuk bővítésére.
Hardi Tündétől megtudtuk, ők is viszontvárják a QSI tanulóit, hálaadáskor szeretnék őket meghívni az iskolába.

Fotó: Hardi Tünde

Közzétéve: 2018.06.21

22 végzős tanulóból 1 diák komplex felsőfokú, 15 komplex középfokú és 2 tanuló középfokú szóbeli angol nyelvvizsgát tett. További részletek a tudósításban.

Tudósítás a 4. perctől. A videó ezen a linken tekinthető meg. (VTV Pápa Híradó, 2018.06.21. Csütörtök)

Közzétéve: 2018.06.18

"Az Oktatási Hivatal minden évben célnyelvi mérést szervez a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák 6. és 8. évfolyama számára. A mérés időpontját az aktuális tanév rendjéről szóló EMMI rendelet határozza meg.
A célnyelvi mérést a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97.§ (13) alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135.§ írja elő. A mérés két évfolyamon az alábbi KER szerinti nyelvi szinteket méri:

Évfolyam: 6.
Mért KER szint A2

Évfolyam: 8.
Mért KER szint: B1

A célnyelvi mérés három alapkészséget mér: hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, íráskészség. A tesztfüzetek szerkezete mindkét (A2 és B1) szinten azonos; készségenként kettő, azaz összesen hat feladatot tartalmaznak. A feladatokban az utasítások a célnyelven szerepelnek.

A diákok teljesítményének értékelése a három készségből együttesen történik; ahhoz, hogy a megfelelő szintet teljesítsék, a maximálisan elérhető pontszám 60%-át kell elérniük."
(Részlet az Oktatási Hivatal tájékoztatójából)

A célnyelvi mérés május 30-án zajlott a két tannyelvű tagozat 6. és 8. évfolyamán. A feladatlapok javítását az Oktatási Hivatal által megadott megoldókulcs illetve útmutató alapján az iskola angol tanárai végezték. 
Hatodik évfolyamon a minimálisan elvárt 60% helyett, a tanulók átlagban az elérhető pontszám 79%-át érték el.
Nyolcadik évfolyamon a minimálisan elvárt 60% helyett tanulóink átlagban az elérhető pontszám 87%-át érték el.
Bár mindig van hová fejlődni, úgy gondolom, hogy diákjaink nagyon szépen teljesítették a célnyelvi mérés követelményeit.

A részletes eredmények itt tekinthetők meg: 6. évfolyam, 8. évfolyam

Hardi Tünde
tagozatvezető

Közzétéve: 2018.06.07 - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Hetedik éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a kéttannyelvű tagozatán tanuló diákoknak a British Council Nyelviskola által lebonyolított Cambridge-típusú gyermeknyelvvizsgát, melyen negyedik és hatodik osztályosok vehetnek részt. 
Hardi Tünde tagozatvezető elmondta, idén 29 negyedikes és 9 hatodikos jelentkezett a vizsgára, amely két részből állt, írásbeli és szóbeli fordulón bizonyították angol nyelvi tudásukat a diákok. Két szinten zajlott a vizsga: „movers” és „flyers” szinten. Mindkét megmérettetés három részből állt: íráskészség, hallott szöveg értése és beszédkészség felmérés. Fontos, hogy egy külső vizsgáztató is felmérje a diákok tudását, így minden tekintetben objektív képet kaphat a diák, a tanár és a szülő is. 


A tagozatvezetőtől megtudtuk, a Cambridge nyelvvizsga rendkívül népszerű a diákok körében, negyedikben az alsós tananyag lezárása, az ötödik osztályos anyag előkészítése, hatodikban pedig inkább rutint szereznek a vizsgára. Hatodik és nyolcadik osztályban egy célnyelvi mérésen vesznek részt a tanuló 2013. szeptember 1. óta. 
Hardi Tünde kiemelte, rendkívül büszkék arra, hogy már két diákjuk is felsőfokú nyelvvizsgával büszkélkedhet nyolcadik év végére, de a mostani osztály háromnegyedének középfokú nyelvvizsgája van már. 
Keresztes Klementina 6. e osztályos diáknak a keresztszülei Amerikában laknak, s úgy gondolja, neki is meg kell tanulnia angolul, hogy tudjon velük kommunikálni. A vizsga nem volt túl könnyű, de sokat készültek rá, kaptak külön könyvet, ami kimondottan erre a vizsgára készít fel. A fiatal lány kicsit izgult, de reméli, hogy mivel minden gördülékenyen ment, sikeres lesz a vizsgája.
Sinkó Rebeka 4. e osztályos az írásbeli vizsga után elmondta, kicsit nehéznek érezte, de azért voltak könnyű feladatok is. Rebeka szeret angolul tanulni, szerinte ez egy szép nyelv. Reméli, sikerül majd a vizsgája. 
Az írásbeli feladatokat Cambridge-ben értékelik ki, a diákok ősszel, a tanévnyitó ünnepélyen vehetik át a nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványukat.

Alkategóriák