Közzétéve: 2018.04.22. - Forrás: papa.ma.hu (Babos Petra)

A Tarczy Lajos Általános Iskola már nyolcadik éve szervezi meg az iskola volt tanára, Bíró Károly tiszteletére a járási rajzversenyt. A megmérettetést idén a Jókai-emlékévhez kapcsolták, a versenynek a századforduló volt a témája.

 Közzétéve: 2018.04.18. - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

 Közel húsz éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a hagyományos járási matematika versenyt, melyre a város és a környék 2., 3., 4. osztályos tanulóit várják.
A megmérettetésre idén több mint 30 diák nevezett, a város összes általános iskolájából, valamint Pápakovácsiból, Homokbödögéről, Vaszarról és Ugodból is érkeztek tanulók.

Közzétéve: 2018.04.17. - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Huszonkilencedik éve hagyomány, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola a költészet napjához kapcsolódva megszervezi az általános iskolás tanulók számára a járási Nagy László szavalóversenyt. A megmérettetésre az idei évben 51 diák jelentkezett, a tanulók nemcsak Pápáról és környékéről érkeztek, hanem az intézmény testvériskolájából, Hetényből és Tapolcáról is.

Közzétéve: 2018.03.28 - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Több mint húsz éve szervezik meg a város egyik kiemelkedő tanáregyénisége, Gerencsér Attila emlékére a helyesírási versenyt. A megmérettetés kezdeményezője Bognár József volt, a vetélkedőt kezdetektől fogva az Erkelben szervezik az 5-6. osztályosok, a Tarczyban pedig a 7-8. osztályosok számára. A résztvevőket Hardi Tünde tagozatvezető köszöntötte.


Lombosi Anikó, a Tarczy Lajos Általános Iskola humán munkaközösségének vezetője elmondta, hogy a város és a járás általános iskoláiból is jelentkeztek a megmérettetésre, nagy örömükre, összesen tizennyolcan. A feladatlap anyagát Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna könyvtáros, magyartanár állította össze. A Jókai-emlékévhez is kapcsolódtak feladatok, így például a tollbamondás. A feladatlap összeállításánál fő szempontjuk az volt, hogy a tananyagra épüljön.
Lombosi Anikó hozzáfűzte, hogy évről évre egyre nagyobb gond a külalak, ezért ezt is szigorúan pontozzák, a legjobbakat pedig jutalmazzák. A legügyesebb helyesírók oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek.
A zsűriben a Tarczy iskola magyartanárai és a kísérőtanárok, valamint a zsűri elnöke, Stankovics Marianna, a Petőfi Gimnázium magyartanára, Bognár József nyugalmazott igazgató és Kövy Rózsa nyugalmazott magyartanár is helyet foglalt.

Közzétéve: 2018.03.23

Március 22-én az 1. és 2. osztályosok versenyével megkezdődött a Nagy László szavalóversenyek sora. Knollné Domonkos Erika tanítónő szervezésében összegyűltek iskolánk legkisebb szavaló tehetségei a könyvtárban, és előadták a megtanult verseket. 10 elsős és 11 másodikos tanuló szerepelt. Az első helyezettek: Szalai Kitti 1.a és Trungel Áron 2.e képviselik iskolánkat a járási szavalóversenyen április 11-én. Az elsősök közül további helyezettek: Buti Nóra, Mocskonyi Kökény, Lőrincz Dorka. A másodikosok közül:  Pődör Kristóf, Bendes Balázs, Győrfi Dorka. De minden kisdiák kitett magáért, szép verset választott, és hibátlanul adta elő. Köszönet a felkészítőknek: Butiné Kemencki Anita, Cserneczkyné Kapa Nikoletta, Nagy Gabriella, Pozsgai Józsefné tanítónőknek.

 

Közzétéve: 2018.03.21
Az English Language Competition elnevezésű angol nyelvi versenyre, melyet az MM Publications tankönyvkiadó hirdetett meg, március 20-án került sor iskolánkban. A magyar oktatási rendszerhez igazodó verseny egy 45 perces fordulóból állt, melyben nyelvtan, szókincs, helyesírás, kifejezések, brit és amerikai kultúra voltak a témakörök. A feleletválasztós kérdések egy része az olvasmányokkal volt kapcsolatos. A diákok 5 kategóriában versenyezhettek. Iskolánk tanulói The Fox and the Dog, Beauty and the Beast és The Last of the Mohicans című rövidített olvasmányokat olvasták el a versenyre. Büszkék vagyunk rá, hogy iskolánkból 48 diák vett részt ezen a megmérettetésen.

Francsics Ildikó
(idegen nyelvi munkaközösség vezető)