Közzétéve: 2018.06.08

Hagyományainkhoz hűen idén is megrendeztük az alsó tagozatosok játékos angol nyelvi csapatversenyét. A különböző nyelvi szint miatt három kategóriában versenyeztek a gyerekek. A 3.e két tannyelvűs osztály, a 4.e és 4.a két tannyelvűs tanulói illetve a 4.a és 4.c informatika tagozatosai mérték össze tudásukat. A feladatokat Kiss Zsanett tanítónő állította össze, a verseny lebonyolításában és értékelésében Bertalan Ágnes, Mátyás Annamária, dr. Kissné Vadicsku Patrícia és Szalay Zsuzsanna segített.
A feladatok között volt szókereső, keresztrejtvény, igaz-hamis állítások, logikai feladatok, illetve a szövegértést mérő feladvány.
A gyerekek nagyon lelkesen, örömmel vettek részt, s nagy izgalommal várták az eredményhirdetést.
Köszönjük a résztvevők és a kollégák munkáját!

Közzétéve: 2018.05.11 - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Tizenegyedik éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a hagyományos történelmi versenyét.
A megmérettetésre a pápai és a járási általános iskolák felső tagozatosait várták, évfolyamonként 2-2 diákot nevezhettek az oktatási intézmények. Az idei versenyre 38 tanuló fogadta el a meghívást. A szervezők Rostáné Horváth Ida és Laukóné Berky Gyöngyi, a Tarczy pedagógusai voltak.
- 560 éve választották meg Hunyadi Mátyást Magyarország királyává. Az 5. és 6. évfolyam feladatait részben ennek jegyében állították össze, míg a 7. és 8. osztályosok az I. világháborúra, s annak hőseire emlékeztek. A feladatok között szerepelt totó, évszámos torpedó, térkép, képfelismerés, fogalomtár, szófelhő, szöveg-kiegészítés, keresztrejtvény és szövegértés is- hangsúlyozta Rostáné Horváth Ida.

Közzétéve: 2018.04.22. - Forrás: papa.ma.hu (Babos Petra)

A Tarczy Lajos Általános Iskola már nyolcadik éve szervezi meg az iskola volt tanára, Bíró Károly tiszteletére a járási rajzversenyt. A megmérettetést idén a Jókai-emlékévhez kapcsolták, a versenynek a századforduló volt a témája.

 Közzétéve: 2018.04.18. - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

 Közel húsz éve szervezi meg a Tarczy Lajos Általános Iskola a hagyományos járási matematika versenyt, melyre a város és a környék 2., 3., 4. osztályos tanulóit várják.
A megmérettetésre idén több mint 30 diák nevezett, a város összes általános iskolájából, valamint Pápakovácsiból, Homokbödögéről, Vaszarról és Ugodból is érkeztek tanulók.

Közzétéve: 2018.04.17. - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Huszonkilencedik éve hagyomány, hogy a Tarczy Lajos Általános Iskola a költészet napjához kapcsolódva megszervezi az általános iskolás tanulók számára a járási Nagy László szavalóversenyt. A megmérettetésre az idei évben 51 diák jelentkezett, a tanulók nemcsak Pápáról és környékéről érkeztek, hanem az intézmény testvériskolájából, Hetényből és Tapolcáról is.

Közzétéve: 2018.03.28 - Forrás: papa-ma.hu (Babos Petra)

Több mint húsz éve szervezik meg a város egyik kiemelkedő tanáregyénisége, Gerencsér Attila emlékére a helyesírási versenyt. A megmérettetés kezdeményezője Bognár József volt, a vetélkedőt kezdetektől fogva az Erkelben szervezik az 5-6. osztályosok, a Tarczyban pedig a 7-8. osztályosok számára. A résztvevőket Hardi Tünde tagozatvezető köszöntötte.


Lombosi Anikó, a Tarczy Lajos Általános Iskola humán munkaközösségének vezetője elmondta, hogy a város és a járás általános iskoláiból is jelentkeztek a megmérettetésre, nagy örömükre, összesen tizennyolcan. A feladatlap anyagát Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna könyvtáros, magyartanár állította össze. A Jókai-emlékévhez is kapcsolódtak feladatok, így például a tollbamondás. A feladatlap összeállításánál fő szempontjuk az volt, hogy a tananyagra épüljön.
Lombosi Anikó hozzáfűzte, hogy évről évre egyre nagyobb gond a külalak, ezért ezt is szigorúan pontozzák, a legjobbakat pedig jutalmazzák. A legügyesebb helyesírók oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek.
A zsűriben a Tarczy iskola magyartanárai és a kísérőtanárok, valamint a zsűri elnöke, Stankovics Marianna, a Petőfi Gimnázium magyartanára, Bognár József nyugalmazott igazgató és Kövy Rózsa nyugalmazott magyartanár is helyet foglalt.

Közzétéve: 2018.03.23

Március 22-én az 1. és 2. osztályosok versenyével megkezdődött a Nagy László szavalóversenyek sora. Knollné Domonkos Erika tanítónő szervezésében összegyűltek iskolánk legkisebb szavaló tehetségei a könyvtárban, és előadták a megtanult verseket. 10 elsős és 11 másodikos tanuló szerepelt. Az első helyezettek: Szalai Kitti 1.a és Trungel Áron 2.e képviselik iskolánkat a járási szavalóversenyen április 11-én. Az elsősök közül további helyezettek: Buti Nóra, Mocskonyi Kökény, Lőrincz Dorka. A másodikosok közül:  Pődör Kristóf, Bendes Balázs, Győrfi Dorka. De minden kisdiák kitett magáért, szép verset választott, és hibátlanul adta elő. Köszönet a felkészítőknek: Butiné Kemencki Anita, Cserneczkyné Kapa Nikoletta, Nagy Gabriella, Pozsgai Józsefné tanítónőknek.