Közzétéve: 2018.11.06

A Tarczy iskola alapítványa, a Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány sikeresen pályázott pedagógiai segédkönyvek beszerzéséért. A Tinta Könyvkiadó Kft. írta ki a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatot 2018 őszén, amelyben a kiadó kötelezettséget vállalt, hogy a megpályázott könyvek árának felét támogatásként átvállalja. Iskolánk alapítványának pályázatát elfogadták, a beszerezni kívánt kiadványok megérkeztek. A könyvek a felső tagozatos tanulók anyanyelvi, helyesírási, helyesejtési, szövegértési, szövegtani, szókincstani készségeinek; angol nyelvtani tudásának fejlesztését szolgálják. Az alapítvány a könyvek árának felét, 22.300 Ft-ot a Tinta Könyvkiadónak átutalta. Köszönjük a Tinta Könyvkiadó támogatását.

Kaprinayné Megyeri Zsuzsanna
a Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke

Közzétéve: 2018.10.12

A Tarczy Lajos Általános Iskola működését a két jogelőd intézmény alapítványa támogatja.

Az Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért az elmúlt évben a személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt 188.056 Ft-ot az alapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően tanulmányi versenyek nevezési díjaira, jutalomkönyvekre és a nyelvvizsgát tett tanulók támogatására fordította.

Az alapítvány köszöni mindazok támogatását, akik idén is megtisztelték bizalmukkal, és személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, összesen 182.941 Ft-tal gyarapították az alapítvány vagyonát.
Adószámunk: 18 91 47 95-1-19

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

A Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának átutalásával támogatták az alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítását.

Az elmúlt évre utalt adó 1 %-ok összege 317.843 Ft volt, melyet az alapítvány a Tarczy iskolában kiemelkedő tanulók jutalmazására, tanulmányi és ügyességi versenyek lebonyolítására, iskolai ünnepségek rendezéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésére, hagyományok ápolására, pedagógusok továbbképzésre fordított.

Az alapítvány számlájára 2018-ban utalt adó 1 % összege 232.174 Ft. Köszönjük szíves támogatásukat. Adószámunk: 18 91 68 76 –1–19

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

 

Az alapítványok részletes költségvetési elszámolását 2018 decemberében, a könyvelési év lezárásakor olvashatják az iskola honlapján.

Közzétéve: 2017.12.19.

A Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány 2017. évi pénzügyi elszámolása ide kattintva tölthető le.

Közzétéve: 2017. október 18.

A Tarczy Lajos Általános Iskola (Pápa, Jókai u. 18.) működését a két jogelőd intézmény alapítványa támogatja.
Az Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért az elmúlt évben a személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt 256.417 Ft-ot az alapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően tanulmányi versenyek nevezési díjaira, jutalomkönyvekre és a nyelvvizsgát tett tanulók támogatására fordította.

Közzétéve: 2016. január 15.

Nagy László Ált. Iskoláért Alapítvány 2015. évi elszámolása

Alkategóriák