Kedves szülők!

Iskolánk az informatikai eszközök használatában ill. az informatika tantárgy oktatásában szerzett évtizedes tapasztalatára alapozva felkérést kapott a Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása (KAFFEE) kiemelt projekt keretében bevezetésre kerülő e-Ügyintézési rendszer tesztelésére. Pilot intézményként ez év november 1-től megkezdjük az elektronikus ügyintézési rendszer kipróbálását. Első feladatunk a szülők és gondviselők tájékoztatása a rendszer bevezetésével kapcsolatban. Ez úton is felhívom figyelmüket a https://eugyintezes.e-kreta.hu/info
hivatkozáson elérhető, az önök számára készült tájékoztató felületre. Kérem szánjanak rá egy kis időt, tanulmányozzák azt, kollégáimmal mi is ezt tesszük, bízva az eredményes együttműködés sikerében.

Tisztelettel: Venczel Csaba intézményvezető

Az e-Ügyintézés Tudásbázis célja, hogy a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) felhasználói (szülők, gondviselők, adminisztrátorok) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a rendszer használatához. Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is.

Közzétéve: 2018.10.20

2018. október 16-án zajlott iskolánkban a Megyei Matematikaverseny 1. fordulója Gicziné Horváth Katalin mesterpedagógus, iskolánk egyik igazgatóhelyettese vezetésével. 7 tanuló nevezett be, közülük 6 tanuló vett részt a versenyen: Bendes Balázs Bertalan (3.e), Lőrincz László Lénárd, Tóth Maja Margaréta (4.e), Méhes Lotti Bettina (7.a), Érsek Alexandra, Ruzsás Eszter (8.c). (2 tanuló részvételi díját az Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért fizette.) A tanulók 5 feladatot kaptak, a megoldásra 3-4. osztályban 60 perc, 5-7. osztályban 90 perc állt a rendelkezésükre.

Csoportkép verseny előtt

A megoldások értékelését központi javítókulcs alapján a felkészítő tanárok végezték. A megszerzett pontokat – feladatokra lebontva – az informatika munkaközösség vezetője rögzítette a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány honlapján. A kiírásnak megfelelően a legalább 20 pontot elért tanulók munkáit postán is továbbítottuk a fenti alapítvány címére Kecskemétre. A 2. fordulóba csak bizonyos ponthatár felett lehet majd bejutni. Íme a továbbjutásra esélyes tanulók névsora:
- Bendes Balázs Bertalan, 3. e: 23 pont (felk. Szalay Zsuzsanna)
- Lőrincz László Lénárd, 4. e: 42 pont (felk. Kiss Zsanett)
- Méhes Lotti Bettina, 7. a: 24 pont (felk. Németh József)

Németh József, munkaközösség-vezető

Közzétéve: 2018.10.20

A versenyt Kovács Gézáné, a természettudományi munkaközösség vezetője hirdette meg a "Földünkért világnap" alkalmából. A fotók értékelésére Butiné Kemenczki Anitát, Kohuth Helént és Németh Józsefet kérte fel.
A pályázatra 13 tanuló pályamunkája érkezett a 3-8. osztályokból. Hogy megkönnyítsük a zsűri dolgát, idén minden tanuló csak 1 fotóval nevezhetett, így a tavalyi 100 helyett „csupán” 13 fotó közül kellett kiválasztanunk a legjobbakat. Ez sem volt egyszerű feladat, mivel kiváló fotók érkeztek, másrészt a legkülönbözőbb témákban, így nehezen voltak összehasonlíthatók. A képek értékelésénél tartalmi, esztétikai és fotótechnikai szempontokat vettünk figyelembe. A beérkezett művek a tanulók nevének betűrendjében:

Méhes Lotti Bettina: Hangyák a pünkösdirózsán (7.a)

Közzétéve: 2018.10.20

Az idei tanévben iskolánk "Tarczy party" elnevezésű rendezvénye időpontját és lebonyolítását tekintve is rendhagyó volt. Az eddig megszokott tavaszi időpont helyett október 13-án tartottuk és évfolyamokra, osztályokra lebontva látogathatták a gyerekek az egyes pontszerző helyeket, így forgószínpad-szerűen váltották egymást az osztályok az állomásokon.
Az alsó tagozatosok játékos sorverseny, nyílugrás, célba dobás alkalmával szerezhettek pontokat. A felsősök szintén sorverseny, történelmi és helyismereti totó, valamint a Fő téren tett "megfigyelő" séta látnivalóira támaszkodva összeállított kérdéssor megválaszolásával gyarapíthatták pontszámaikat. Minden helyszínre előre elkészített "menetlevéllel" érkeztek az osztályok, melyek szintén pontozással lettek értékelve.

2018. 10. 19. Mi így látjuk a természetet. Iskolai fotópályázat.
I. Méhes Lotti Bettina 7.a "Hangyák a pünkösdirózsán" című fotója
II. Kovács Bálint 8.e "A kedvenc virágom" című fotója
III. Kovács Kornél 8.e "Gomba Fertődön" című fotója

2018. 10. 18. A „Spórolás mesterei” városi játékos pénzügyi vetélkedő felső tagozatos csapatoknak. Szervező: Pápai SzC Közgazdasági Gimnáziuma és Kollégiuma
I. Bank(p)árok nevű csapat Tarczy iskola. Tagjai: Borsos Lisa 8.c, Kádi Patrícia 8.e, Farkas Dániel, Tekán Barnabás 8.c

2018. 10.13. A Tarczy-parti versenyeredménye
Alsó tagozatosok
I. 4.a osztály 43 pont
II. 1.a osztály 42 pont
III. 2.e osztály 39 pont

Felső tagozatosok
I. 5.e osztály 48,5 pont
II. 6.c osztály 45 pont
III. 8.c osztály 44 pont

Közzétéve: 2018.10.12

A Tarczy Lajos Általános Iskola működését a két jogelőd intézmény alapítványa támogatja.

Az Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola Támogatásáért az elmúlt évben a személyi jövedelemadók 1%-ából befolyt 188.056 Ft-ot az alapítvány alapító okiratában rögzített céloknak megfelelően tanulmányi versenyek nevezési díjaira, jutalomkönyvekre és a nyelvvizsgát tett tanulók támogatására fordította.

Az alapítvány köszöni mindazok támogatását, akik idén is megtisztelték bizalmukkal, és személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, összesen 182.941 Ft-tal gyarapították az alapítvány vagyonát.
Adószámunk: 18 91 47 95-1-19

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

A Nagy László Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának átutalásával támogatták az alapító okiratban meghatározott céljaink megvalósítását.

Az elmúlt évre utalt adó 1 %-ok összege 317.843 Ft volt, melyet az alapítvány a Tarczy iskolában kiemelkedő tanulók jutalmazására, tanulmányi és ügyességi versenyek lebonyolítására, iskolai ünnepségek rendezéséhez szükséges technikai eszközök beszerzésére, hagyományok ápolására, pedagógusok továbbképzésre fordított.

Az alapítvány számlájára 2018-ban utalt adó 1 % összege 232.174 Ft. Köszönjük szíves támogatásukat. Adószámunk: 18 91 68 76 –1–19

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

 

Az alapítványok részletes költségvetési elszámolását 2018 decemberében, a könyvelési év lezárásakor olvashatják az iskola honlapján.

Közzétéve: 2018.10.06 - Forrás: Babos Petra (papa-ma.hu)

Megemlékezésre gyűltek össze a pápaiak az aradi vértanúk kivégzésének 169. évfordulóján. A Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ által szervezett emlékezést a Március 15. téren tartották. A nemzeti gyásznapon Bjorn Gohn-Hellum ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka mondott emlékbeszédet, aki először köszönetét fejezte ki Áldozó Tamás polgármesternek, hogy norvégként szólhatott egy ilyen fontos magyar ünnepnapon az egybegyűltekhez. Angol nyelven mondott beszédét, egyetemista fia tolmácsolta, aki magyarországi tanulmányai során megtanult egy picit magyarul.